Consulvigo Vzla

ניהול חכם של סכסוכים מול נותני השירותים – צרכנות נבונה – חלק א'

ניהול חכם של סכסוכים מול נותני השירותים – צרכנות נבונה – חלק א'

האם קרה לכם פעם שאחת החברות שאתם נמצאים עמה בקשר עסקי כלשהו הוציאה אתכם מהכלים?כמו לדוגמא רציתם לעשות אירוע והחלטתם להשתמש בשירות של חברות הפקת אירועים עסקיים וזה לא הצליח?

או אולי סתם בעל מקצוע שהזמנתם על מנת לערוך שיפוץ קל בבית?

סביר להניח שכן.

כל פעולה שמעורבים בה חוזים דרקוניים, הוראות קבע, מספרי כרטיסי אשראי ומחוייבויות לטווח הארוך עשוייה להוביל לסכסוך צרכני במוקדם או במאוחר.

על מנת להבין מה קורה כאשר אנו מסתכסכים עם מישהו פיתחנו מודל בן שלוש מערכות שמסביר ממה נובע הסכסוך, כיצד הוא מחריף וכיצד לבסוף הוא נפתר.

לדעתי, הבנה טובה של המודל תסייע לכם להמנע מסכסוכים צרכניים או לפחות תסייע לכם לצאת מסכסוכים שנשאתם לתוכם בליית ברירה תוך הימנעות מרכישת מצלמות נסתרות אלחוטיות.

המערכה הראשונה – שלב ההסלמה.

במערכה הראשונה, הקונפליקט מחריף – כל אחד מה"שחקנים" בקונפליקט מנסה לגבור על היריב

באופן פיזי או פסיכולוגי.

ללא קשר לסיבה שבגללה התפתח הקונפליקט מלכתחילה מתחילים "השחקנים" למצוא עוד ועוד נקודות לחיכוך ולכעסים הדדים והסכסוך מתפתח.

מאפיינים וטרנספורמציות:
1.סכסוך על נושא אחד עובר טרנספורמציה ונעשה לסכסוך רב מוקדי. (לדוגמא, אחרי שהשיפוצינק נזכר שהמחיר לא כולל מע"מ אתם נזכרים שהוא לא קיים את כל מה שהבטיח, וכך סכסוך צרכני על כמה שקלים נעשה לתביעה שנמשכת שנים)

2. הסיבה הספציפית למשבר בין השחקנים בקונפליקט מפנה את מקומה להחלפת מהלומות הדדית על רקע אישי והסיבה למהומה נעשית למאפיין אישיות של הגורם לה.

לדוגמא, העובדה שהשיפוצניק איחר בחצי שעה הופכת אותו ל"בלתי אחראי".

הטרנספורמציה היא בין משבר על רקע התנהגותי למשבר על רקע מאפייני האישיות של הצד השני לקונפליקט.

3. הויכוח עובר טרנספורמציה מפסים של שיחה לפסים של ריב ומסרים שיכלו למצוא אוזן קשבת נופלות על אוזניים ערלות בשל הטון והסגנון בו הם נאמרים.

4. לעיתים גדל מספר המעורבים בקונפליקט וצדדים שאינם קשורים במישרין לסכסוך תופסים בו חלק (בתי משפט, אמון הציבור, המועצה לצרכנות וכו...)

מה הם המניעים הפסיכולוגים והמוטיבציונים של הטרנספורמציות?

המעורבים בקונפליקט מתקשים לחזור מעמדתם ("לרדת מהעץ")

הם מרגישים שהשקיעו יותר מדיי בניהול הקונפליקט בשביל לוותר.

הם נעולים על התפיסה השלילית שבנו לצד השני ואינם יכולים לנטוש את התפיסה אפילו כאשר הם מקבלים טיעוני נגד הגיוניים.

היכנסו לאתר baribua.co.il לפרטים